Disclaimer

Wij streven ernaar om via onze kanalen de juiste informatie te verschaffen. Toch kan niet met volle zekerheid gegarandeerd worden dat deze informatie volledig juist of volledig is. Wanneer er verwijzingen naar andere websites of bronnen vermeld worden, dienen deze enkel als informatie voor de gebruikers van de website. Wij dragen geen verantwoording over de inhoud en/of beschikbaarheid van deze websites/bronnen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onvolledige of onjuist vermelde informatie op de website. Wij behouden ten alle tijden het recht om informatie op de website te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking.